பதிவு செய்யும் பொழுது நினைவில் கொள்ள வேண்டியது
1) படிவம் - 1 - சுய விவரத்தை பூர்த்தி செய்க

2) STEP 2- புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்க

3) STEP - 3- ஜாதகம் பதிவேற்றம் செய்க

4) STEP - 4- ஜாதிச் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்க


குறிப்பு:
  1. புகைப்படம், ஜாதகம், ஜாதிச் சான்றிதழ் ஆகியவை எல்லாம் SCAN செய்து (image format-ல் file size : 500 KB-க்குள் இருக்க வேண்டும்),
    தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
  2. கண்டிப்பாக எல்லா STEP-களும் பதிவேற்றம் செய்தால் மட்டுமே உங்களது பதிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

படிவம் 1-க்கு செல்க


முகப்பு
Facebook
Twitter
Youtube
Help
FAQs
Google Map
Contact Us
About Us
Copyright © 2015 - 2018 All rights reserved | Valluvan Manamaalai - Namakkal.